ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำ : ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ MITSUBISHI EP-405Q

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ MITSUBISHI EP-405Q


ISO 9001:2000 และ ISO 14001:
กำลังมอเตอร์: 400 วัตต์
ขนาด: 380 x 313 x 337 มม.
ขนาดท่อ: 1.1/4\"
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ:
น้ำหนัก: 13 กก.
มอเตอร์รับประกัน 5 ปี: ควบคุมการทำงานด้วยระบบอีเล็คทรอนิค(Flow Switch)
ระยะส่ง: 20 เมตร
สวิทซ์ควบคุมแรงดันแบบอีเล็คทรอนิคส์:ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png