ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำ : ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ MITSUBISHI EP-305Q

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ MITSUBISHI EP-305Q


ISO 9001:2000 และ ISO 14001:
กำลังมอเตอร์: 300 วัตต์
ขนาด: 380 x 313 x 337 มม.
ขนาดท่อ: 1\"
ควบคุมการทำงานด้วยระบบอีเล็คทรอนิค(Flow Switch):
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ:
น้ำหนัก: 12 กก.
มอเตอร์รับประกัน 5 ปี:
ระยะส่ง: 19 เมตร
สวิทซ์ควบคุมแรงดันแบบอีเล็คทรอนิคส์:


ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png