ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำ : มอเตอร์หอยโข่ง KODAI

มอเตอร์หอยโข่ง KODAI


กำลังมอเตอร์: 5.5 HP ( 4 kW )
ขนาดท่อดูด-ส่ง: 2\" x 2\"
ความเร็วรอบ: 2900 รอบ / นาที
ปริมาณน้ำ: 500 ลิตร / นาที
แรงดันไฟฟ้า: 220V
ส่งสูง: 50 เมตร


ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png