ก่อสร้าง : แท่นปาดหน้าปูนรางคู่
การใช้งานแท่นปาดหน้าปูน

แท่นปาดหน้าปูนรางคู่


แท่นปาดหน้าปูนรางคู่ BERGIN

- มีขนาดความยาวตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 6 เมตร ลักษณะการใช้งาน
- ใช้ปาดหน้าถนนที่มีความกว้างตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และพื้นหน้าเรียบเท่ากัน
- สามารถสั่งผลิตแท่นปาดหน้าปูนรางคู่แบบ หลังเต่าได้

แท่นปาดหน้าปูนรางคู่ BERGIN

ราคา 12,500 บาท

ส่วนลดพิเศษ ................... %

 

ประกอบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX160
  เครื่องยนต์เบนซิน HONDA GX200
  เครื่องยนต์เบนซิน SAKARI BX550DI
  เครื่องยนต์เบนซิน SAKARI BX650DI
  เครื่องยนต์ดีเซล HONMAR DH600
   


ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png