ก่อสร้าง : กว้านขึ้นคอนกรีต

กว้านขึ้นคอนกรีต


กว้านขึ้นคอนกรีต BERGIN

ราคาเฉพาะกว้าน 55,000 บาท

ส่วนลดพิเศษ ................... %

 

ประกอบเครื่องยนต์ หรือมอเตอร์

: เครื่องยนต์ดีเซล BERGIN 11 แรง (มือหมุน)

: เครื่องยนต์ดีเซล BERGIN 18 แรง (กุญแจสตาร์ท)

: เครื่องยนต์ดีเซล BERGIN 21 แรง (กุญแจสตาร์ท)

: มอเตอร์ 10 แรง 2 สาย

: มอเตอร์ 15 แรง 3 สายประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png