ก่อสร้าง : ลูกคิ้วหล่อปูน

ลูกคิ้วหล่อปูน


ลูกคิ้วหล่อปูน ทรงกระบอก BERGIN

ลูกคิ้วหล่อปูน ทรงกระบอก BERGIN

ราคา 2,650 บาท

ส่วนลดพิเศษ ................... %

 

ความสูงต่อชุด: 30 ซม ( 12" )

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม ( 6" )


การทำก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก

1. ทำความสะอาดแบบหล่อตัวอย่าง แล้วทาน้ำมันที่ผิวด้านในทุกด้าน

2. ตักคอนกรีตใส่แบบ โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นเท่าๆกัน แต่ละชั้นตำด้วยเหล็ก 35 ครั้ง

3. เมื่อตำชั้นสุดท้ายเสร็จให้ปาดผิวหน้าให้เรียบ

ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png